مسابقات و جشنواره های آفتابگردان

این بخش شامل مسابقات، جشنواره ها و نظرسنجی های مختلفی است که در طول سال با موضوعات گونان برگزار می شود.

نظرسنجی و نقد

عملکرد شبکه ها، بازیگران و دنیای موسیقی کره ای را نقد و در نظرسنجی ها شرکت کنید.
موضوع ها
7
ارسال ها
24
موضوع ها
7
ارسال ها
24

دژاوو

موضوع ها
5
ارسال ها
20
موضوع ها
5
ارسال ها
20

مسابقات آفتابگردانی

در این بخش می توانید در مسابقات مجله آفتابگردان شرکت کنید و جایزه بگیرید
موضوع ها
1
ارسال ها
1
موضوع ها
1
ارسال ها
1
بالا