مدال ها

مدال های دسته بندی نشده

60

26

برنده 1

برنده 2

برنده 3

برنده 4

برنده 5

برنده 6

برنده 7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

22

25

27

28

29

30

31

32

33

34

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

61

62

63

65

66

67

69

70

71

72

74

75

76

77

78

79

81

مدال های عمومی

آقای آفتابگردان

تبریک می گیم، به جمع آقایان آفتابگردان خوش آمدید. لطفاً در پروفایل کاربری خودتان، در بخش مدال ها، بلندگو را فعال کنید تا مدال هایتان در تمام پست ها نمایش داده شود.

بانوی آفتاب

تبریک می گیم، به جمع بانوان آفتابگردان خوش آمدید. لطفاً در پروفایل کاربری خودتان، در بخش مدال ها، بلندگو را فعال کنید تا مدال هایتان در تمام پست ها نمایش داده شود.

خواننده ی پر انرژی

تبریک می گیم، شما خیلی خواننده ی پر انرژی ای هستید و حضورتون به ما انرژی میده. این مدال رو بخاطر انرژی های مثبتی که میدین، دریافت می کنین. می توانید در پروفایلتان در مجله، با زدن علامت بلندگو کنار مدالتان، کاری کنید که همه بتوانند مدال شما را ببینند.

خواننده اثرگذار

تبریک میگیم، این مدالو بخاطر پست های خوب و مشارکتتون توی موضوعات سایت دریافت کردی دوست عزیز. می توانید در پروفایلتان در مجله، با زدن علامت بلندگو کنار مدالتان، کاری کنید که همه بتوانند مدال شما را ببینند.

خواننده ی آفتابگردان

سلام دوست من، تبریک میگم، این مدال رو به خاطر اولین پستتان در آفتابگردان دریافت می کنید. می توانید در پروفایلتان در مجله، با زدن علامت بلندگو کنار مدالتان، کاری کنید که همه بتوانند مدال شما را ببینند.

خواننده محبوب

این مدال به خاطر محبوبیتتون به شما اعطا می شه. می توانید در پروفایلتان در مجله، با زدن علامت بلندگو کنار مدالتان، کاری کنید که همه بتوانند مدال شما را ببینند.

خواننده ی وفادار

شما این مدال را به پاس یک سال فعالیت مؤثر و پویا دریافت می کنید. می توانید در پروفایلتان در مجله، با زدن علامت بلندگو کنار مدالتان، کاری کنید که همه بتوانند مدال شما را ببینند.

خواننده VIP

این مدال را به خاطر خرید عضویت VIP دریافت می کنید. می توانید در پروفایلتان در مجله، با زدن علامت بلندگو کنار مدالتان، کاری کنید که همه بتوانند مدال شما را ببینند.
اعضای تحریریه

برج مراقبت آفتابگردان

تبریک میگم، شما این مدال را به دلیل پاسخگویی، محافظت و رسیدگی به امنیت سایت و گروه های آفتابگردان دریافت کرده اید.

تیم خبرنگاری

این مدال را به خاطر عضویت در تیم خبرنگاری مجله گل آفتابگردان دریافت کرده اید. می توانید در پروفایلتان در مجله، با زدن علامت بلندگو کنار مدالتان، کاری کنید که همه بتوانند مدال شما را ببینند.

تیم ترجمه متن آهنگ

این مدال را به خاطر عضویت در تیم ترجمه متن آهنگ (لیریک) مجله گل آفتابگردان دریافت کرده اید. می توانید در پروفایلتان در مجله، با زدن علامت بلندگو کنار مدالتان، کاری کنید که همه بتوانند مدال شما را ببینند.

نویسنده آفتابگردان

تبریک میگم، شما در مجله آفتابگردان نویسنده شده اید.

تیم حرفه ای موسیقی و لیریک

تبریک میگیم، این مدالُ بخاطر تاپیک های خوب موسیقی، ترجمه های خوب لیریک و آهنگای قشنگی که گذاشتید دریافت کردید. می توانید در پروفایلتان در مجله، با زدن علامت بلندگو کنار مدالتان، کاری کنید که همه بتوانند مدال شما را ببینند.

تیم موسیقی

این مدال را به خاطر عضویت در تیم موسیقی مجله گل آفتابگردان دریافت می کنید. می توانید در پروفایلتان در مجله، با زدن علامت بلندگو کنار مدالتان، کاری کنید که همه بتوانند مدال شما را ببینند.

تیم طراحی و گرافیک

این مدال را به خاطر عضویت در تیم طراحی و گرافیک مجله گل آفتابگردان دریافت کرده اید. می توانید در پروفایلتان در مجله، با زدن علامت بلندگو کنار مدالتان، کاری کنید که همه بتوانند مدال شما را ببینند.

تیم انیمیشن، انیمه و مانگا

این مدال را به خاطر عضویت در تیم انیمیشن، انیمه و مانگای مجله گل آفتابگردان دریافت کرده اید. می توانید در پروفایلتان در مجله، با زدن علامت بلندگو کنار مدالتان، کاری کنید که همه بتوانند مدال شما را ببینند.

تیم ترجمه اختصاصی آفتابگردان

این مدال را به خاطر عضویت در تیم ترجمه اختصاصی آفتابگردان مجله گل آفتابگردان دریافت کرده اید. می توانید در پروفایلتان در مجله، با زدن علامت بلندگو کنار مدالتان، کاری کنید که همه بتوانند مدال شما را ببینند.

تیم گالری عکس

این مدال را به خاطر عضویت در تیم گالری عکس مجله گل آفتابگردان دریافت کرده اید. می توانید در پروفایلتان در مجله، با زدن علامت بلندگو کنار مدالتان، کاری کنید که همه بتوانند مدال شما را ببینند.

مترجم حرفه ای فیلم و سريال

تبریک میگم شما 10 تاپیک زیرنویس زده اید. به جمع مترجمان حرفه ای خوش آمدید. می توانید در پروفایلتان در مجله، با زدن علامت بلندگو کنار مدالتان، کاری کنید که همه بتوانند مدال شما را ببینند.
مدیران

سردبیر

این مدال را به دلیل این دریافت کردید که سردبیر مجله آفتابگردان هستید. می توانید در پروفایلتان در مجله، با زدن علامت بلندگو کنار مدالتان، کاری کنید که همه بتوانند مدال شما را ببینند.

مدیرمسئول

این مدال را به دلیل این دریافت کردید که مدیرمسئول مجله آفتابگردان هستید. می توانید در پروفایلتان در مجله، با زدن علامت بلندگو کنار مدالتان، کاری کنید که همه بتوانند مدال شما را ببینند.

تیم فنی و پشتیبانی

این مدال را به دلیل عضویت در تیم پشتیبانی و فنی مجله آفتابگردان دریافت کرده اید. می توانید در پروفایلتان در مجله، با زدن علامت بلندگو کنار مدالتان، کاری کنید که همه بتوانند مدال شما را ببینند.

هیأت تحریریه

این مدال را به دلیل این دریافت کردید که عضو هیأت تحریریه مجله آفتابگردان هستید. می توانید در پروفایلتان در مجله، با زدن علامت بلندگو کنار مدالتان، کاری کنید که همه بتوانند مدال شما را ببینند.
بالا