وضعیت
موضوع بسته شده است.

maryam_eco2003

تیم ترجمه اختصاصی آفتابگردان
پشتیبانی و فنــی
عضویت
8/21/15
ارسال ها
419
امتیاز دریافت شده از دیگران
2,644
امتیاز
98
:خط26:
با سلام، این موضوع برای ارسال و آرشیو #کتاب های الکترونیک #اقتصاد باز شده است.
لطفاً #کتاب مورد نظر خود را در این درخواست دهید تا لینکش را در صورت وجود برای شما بگذاریم.
 
آخرین ویرایش
آغازکننده موضوع
maryam_eco2003

maryam_eco2003

تیم ترجمه اختصاصی آفتابگردان
پشتیبانی و فنــی
عضویت
8/21/15
ارسال ها
419
امتیاز دریافت شده از دیگران
2,644
امتیاز
98
کتاب های مبانی علم اقتصاد
[BCOLOR=#cc99ff]کتابهای زبان اصلی[/BCOLOR]
[xtable=skin1|100%x@]
{thead}
{tr=bcolor:#140c33}
{td=center}Download{/td}
{td=center} Year{/td}
{td=center}Author{/td}
{td=center}Language{/td}
{td=center}Title{/td}
{/tr}
{/thead}
{tbody}
{tr}
{td} {/td}
{td} 2003{/td}
{td} Mankiw{/td}
{td} English{/td}
{td} Principles of economics{/td}
{/tr}
{tr}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
 
آخرین ویرایش
آغازکننده موضوع
maryam_eco2003

maryam_eco2003

تیم ترجمه اختصاصی آفتابگردان
پشتیبانی و فنــی
عضویت
8/21/15
ارسال ها
419
امتیاز دریافت شده از دیگران
2,644
امتیاز
98
#کتاب های #اقتصاد کلان

[BCOLOR=#cc99ff]کتابهای زبان اصلی[/BCOLOR]
[xtable=skin1|100%x@]
{thead}
{tr=bcolor:#140c33}
{td=center}Download{/td}
{td=center} Language{/td}
{td=center}Year{/td}
{td=center} Author{/td}
{td=center} Title{/td}
{/tr}
{/thead}
{tbody}
{tr}
{td}
{/td}

{td=center} English{/td}
{td}
2003
2010​
{/td}

{td=left} Carl Walsh{/td}
{td=left}
Monetary Theory and Policy, 2nd edition
Monetary Theory and Policy, 3rd edition{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center} {/td}
{td=center}English{/td}
{td=center}2008{/td}
{td=left} Jordi Gali{/td}
{td=left} ...Monetary Policy, Inflation and Business Cycles{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
[BCOLOR=#ffcc99]کتابهای فارسی[/BCOLOR]​
[xtable=skin1|100%x@]
{thead}
{tr=bcolor:#140c33}
{td=center}نام کتاب{/td}
{td=center} نویسنده{/td}
{td=center} سال انتشار{/td}
{td=center} زبان{/td}
{td=center} لینک دریافت{/td}
{/tr}
{/thead}
{tbody}
{tr}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td=center} {/td}
{/tr}
{tr}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
 
آخرین ویرایش
آغازکننده موضوع
maryam_eco2003

maryam_eco2003

تیم ترجمه اختصاصی آفتابگردان
پشتیبانی و فنــی
عضویت
8/21/15
ارسال ها
419
امتیاز دریافت شده از دیگران
2,644
امتیاز
98
#کتاب های #اقتصادسنجی​

[BCOLOR=#cc99ff]کتابهای زبان اصلی[/BCOLOR]
[xtable=skin1|100%x@]
{thead}
{tr=bcolor:#140c33}
{td=center}Download{/td}
{td=center} Language{/td}
{td=center}Year{/td}
{td=center} Author{/td}
{td=center} Title{/td}
{/tr}
{/thead}
{tbody}
{tr=bcolor:#f0f9fa}
{td=center} {/td}
{td=center}English{/td}
{td=center}2012{/td}
{td=left}William H. Greene{/td}
{td=left}Econometric Analysis{/td}
{/tr}
{tr=bcolor:#f0f9fa}
{td=center} {/td}
{td=center}English{/td}
{td=center}-{/td}
{td=left}William H. Greene{/td}
{td=left}Econometric Analysis Solution Manual{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center} {/td}
{td=center}English{/td}
{td=center}2012{/td}
{td=left}Jeffrey M. Wooldridge{/td}
{td=left}Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data{/td}
{/tr}
{tr=bcolor:#e5f0b6}
{td=center} {/td}
{td=center}English{/td}
{td=center}2012{/td}
{td=left}Jeffrey M. Wooldridge{/td}
{td=left}Introductory Econometrics A Modern Approach{/td}
{/tr}
{tr=bcolor:#e5f0b6}
{td=center} {/td}
{td=center}English{/td}
{td=center}-{/td}
{td=left}Jeffrey M. Wooldridge{/td}
{td=left}dataWooldridge{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center} {/td}
{td=center}English {/td}
{td=center}- {/td}
{td=left}Jack Johnston and John Dinardo {/td}
{td=left}Econometric Methods {/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]

[BCOLOR=#ffcc99]کتابهای فارسی[/BCOLOR]​
[xtable=skin1|100%x@]
{thead}
{tr=bcolor:#140c33}
{td=center}نام کتاب{/td}
{td=center} نویسنده{/td}
{td=center} سال انتشار{/td}
{td=center} زبان{/td}
{td=center} لینک دریافت{/td}
{/tr}
{/thead}
{tbody}
{tr}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td=center} {/td}
{/tr}
{tr}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
 
آخرین ویرایش
آغازکننده موضوع
maryam_eco2003

maryam_eco2003

تیم ترجمه اختصاصی آفتابگردان
پشتیبانی و فنــی
عضویت
8/21/15
ارسال ها
419
امتیاز دریافت شده از دیگران
2,644
امتیاز
98
#کتاب های #اقتصاد ریاضی
[BCOLOR=#cc99ff]کتابهای زبان اصلی[/BCOLOR]
[xtable=skin1|100%x@]
{thead}
{tr=bcolor:#140c33}
{td=center}Download{/td}
{td=center} Language{/td}
{td=center}Year{/td}
{td=center} Author{/td}
{td=center} Title{/td}
{/tr}
{/thead}
{tbody}
{tr}
{td=center} {/td}
{td=center}English{/td}
{td=center}1989{/td}
{td=left} Stokey&Lucas{/td}
{td=left}Recursive Methods in Economic Dynamics{/td}
{/tr}
{tr}
{td=center} {/td}
{td=center} {/td}
{td=center} {/td}
{td=left} {/td}
{td=left} {/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]

[BCOLOR=#ffcc99]کتابهای فارسی[/BCOLOR]​
[xtable=skin1|100%x@]
{thead}
{tr=bcolor:#140c33}
{td=center}نام کتاب{/td}
{td=center} نویسنده{/td}
{td=center} سال انتشار{/td}
{td=center} زبان{/td}
{td=center} لینک دریافت{/td}
{/tr}
{/thead}
{tbody}
{tr}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td=center} {/td}
{/tr}
{tr}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
 
آخرین ویرایش
وضعیت
موضوع بسته شده است.
بالا